body {-moz-user-select: none;}

בחר כלי Fuyi, בחר שמח

3 שנות אחריות.

Hangzhou Fuyi Tools Co., Ltd מצדיק את מכונת ריתוך השקע היתוך המיוצרת, שנמכרה על ידה כדי להיות נקייה מפגמים בחומרים ובעבודה. עם זאת, יש שקט נפשי נוסף עם האחריות על כלי FUYI לשלוש שנים. אם מכונת ריתוך היתוך השקע שלך תקלה אי פעם מפגמים בעבודה או בחומרים, אנו נחליף את המכונה ללא עלות. התחייבות במסגרת אחריות זו מוגבלת להחליף מוצרים חדשים, תוך 3 שנים לאחר המשלוח.

כשלים כתוצאה משימוש לרעה, שימוש לרעה או בלאי רגיל אינם מכוסים באחריות זו. כלי FUYI לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי או תוצאתי.

מוצרים

מכונת ריתוך FUSION SOCKET

  • כניסות חדשות
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05

שלח את הודעתך אלינו:

כתוב את ההודעה שלך כאן ולשלוח אותו אלינו